SHARE:


Det meste går feil vei. Merutgifter og sviktende inntekter kan gi underskudd på nærmere 100 mill. kroner! 2014 har vært et skrekkelig år.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken


Tirsdag 4. november la rådmannen i Ålesund fram sitt forslag til budsjett for 2015.
Last ned hele budsjettforslaget her.


Les sakene fra Sunnmørsposten om #budsjett2015 her:
Nesvik vil kutte byråkrater
Kulturen får svi
Sjekk hvilke gebyrer som kommer
Se ordførerens umiddelbare reaksjon
Dyrere for degÅlesunderne må betale fem millioner kroner mer i økte gebyrer og betalingssatser.

Rådmann Jarle Bjørn HankenFulltidsplass i barnehagen blir 220,- dyrere per mnd.
Fulltidsplass på SFO blir 140,- dyrere per mnd.
Kulturskolen blir 110,- dyrere per halvår.

Vanngebyrene øker med 15%
Avløpsgebyret øker med 10%.
Renovasjonsavgiften øker med 12%.
Feie- og tilsynstjenester øker med 3%.
Pris for graver og kremasjon øker med 3%.
Leie av skolelokaler øker med 5%.

Minstegebyret for byggesaksbehandling blir 410,- dyrere.
Gebyret for å behandle plansaker vil øke med 5030,-.
Frikjøp av parkeringsplass vil bli 1950,- dyrere.
Det blir gratis å arrangere idrettsarrangement i hall for folk fra Ålesund under 18 år. Samtidig blir det 550 kroner dyrere per time for folk over 18 år å leie hall. I tillegg blir det 150 kroner dyrere i timen å trene i hall for folk over 18 år.

Hjemmetjenester vil bli 245,- dyrere (inntekt 176-265.000).
Å låne hjelpemidler vil koste 100,-.
Utkjøring/henting av hjelpemidler vil også koste 100,-.
Prisen for "middag på døra" øker med ca. 9,5%.
Korttidsplass på sykehjem øker med 5% per døgn.

I tillegg økes eiendomsskatten med totalt 65,5 millioner i forhold til 2014. Totalt tjener kommunen 93,7 millioner kroner i eiendomsskatt i 2015.
Slik fordeles pengene

Budsjettet totalt er på drøyt 3 milliarder kroner. Alle tall i grafen er i millioner kroner.
Hva er interne tjenester og overføringer?

Virksomhetsområdet interne tjenester og overføringer består av rådmannens stab, politisk sekretariat, teamene for plan og utvikling, kommunikasjon, kommuneadvokat, konserninnkjøp, helse og omsorg, folkehelse og velferd, oppvekst, tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, personal og lønn, regnskap og finans, kemneren, servicetorg og dokumentsenter og IT. Den største utgiftsposten for denne virksomheten er overføringene til de private barnehagene som til i 2015 vil bli på 272 millioner kroner.

Å drive med tildelt ramme kan i tillegg oppleves tøffere enn enkelte kutt.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken

Her kommer kuttene

Ålesund kommune må totalt spare 71,3 millioner kroner i 2015. Under ser du hvor mange millioner kroner virksomhetene må spare.
Gjelda vokser

Gjelda har vokst over lang tid, og Ålesund er nå inne på ROBEK-lista. Gjelda kommer til å vokse mer fremover. Ålesund kommune kommer ikke til å være gjeldsfri før om minst 33 år.Det har vært for liten vilje og evne til å legge om drift/redusere/legge ned tilbud når økonomien har gått feil vei. Det blir en stor utfordring framover å snu dette fort nok.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken


Disse prosjektene får penger:

Tross vanskelig økonomisk situasjon skal kommunen fortsatt investere 409 mill. kroner i 2015. Hovedprosjektene er:
Åse sykehjem rehabilitering/ombygging – 125 mill.
Spjelkavik ungdomsskole – oppgradering/rehabilitering – 45 mill.
Kolvikbakken ungdomsskole – rehabilitering/ombygging – 18 mill.

Fylkesmannen vil ha et ord med i laget før endelig investeringsopplegg er klart.
Dette utsettes:

Noen planlagte investeringer må utsettes og blir ikke gjennomført før etter 2018:
Ny Hatlehol kirke
Idrettshall i Osane
Totalrenovering av Kolvikbakken ungdomsskole
Ny brannstasjon
Sparetiltak

Dette er noen av de foreslåtte tiltakene for å spare penger i 2015:

Hessa barnehage - foreslått nedlagt fra 1. august 2015.
Ålesund folkebibliotek (Moa) - foreslått nedlagt fra høsten 2015.
Redusert grunnbemanning i barnehagene med 10%.
Tweets about "#budsjett2015 AND #Ålesund"

Tekst: Torbjørn Eidhammer og Hilde Hovik
Design: Liv-Jorunn Håker Ottesen
Kilde: Ålesund kommune

Copyright 2014 © Sunnmørsposten. Ansvarlig redaktør: Hanna Relling Berg. Digitalredaktør: Tormod Utne.
-->