Helsetoppenes lønnsfest

Avtaler verdt nærmere 40 millioner skattekroner er tilbudt helsetoppene gjennom etterlønn og sluttavtaler. I tillegg beholder mange helsetopper lønn når de endrer stilling i helseforetakene. Sunnmørsposten har bedt om alle sluttavtaler fra landets 25 lokale helseforetak. I tillegg har vi bedt om tilsvarende materiale fra de fire regionale helseforetakene i Norge. Vi har også bedt om alle forpliktelser ved stillingsendringer i ledelsene. Tidsperioden er fra foretakene ble opprettet og til dags dato.

Les sakene på Sunnmørsposten:

Betalte 425.000 kr i bonus - var sikret fra før

Millionbonus ble aldri styrebehandlet

Høie strammer inn

Fikk ekstra bonus for å stå løpet ut

Helsetopper med sluttavtaler i strid med statens retningslinjer

Han ga helsedirektør fallskjerm i åtte år som tannlege

Klinge vil ha ny regel for lønnsfesten

Disse hadde gullkantede sluttavtaler som har en verdi på nærmere 40 mill. kr.:

HELSE
MIDT-NORGE

Nils Hermann Eriksson

4.700.000 kr.

Les mer

HELSE
MIDT-NORGE

Trond M. Andersen

1.740.000 kr.

Les mer

HELSE
MIDT-NORGE

Per Holger Broch

910.770 kr.

Les mer

HELSE
MØRE OG ROMSDAL

Astrid Eidsvik

2.534.000 kr.

Les mer

HELSE
FØRDE

Leif Kapstad

980.000 kr.

Les mer

AKERSHUS
UNI. SYKEHUS HF

Stein Vaaler

1.076.902 kr.

Les mer

AKERSHUS
UNI. SYKEHUS HF

Hulda Gunnlaugsdottir

1.214.250 kr.

Les mer

AKERSHUS
UNI. SYKEHUS HF

Erik Kreyberg Normann

1.396.000 kr.

Les mer

HELSE
STAVANGER

Erik Tjemsland

900.000 kr.

Les mer

HELSE
STAVANGER

Gunnar Hall Skavoll

1.420.128 kr.

Les mer

HELSE
STAVANGER

Bård Lilleeng

1.683.200 kr.

Les mer

HELSE
BERGEN

Anne Kverneland Bogsnes

1.235.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
VESTFOLD

Torbjørn Hoffstad

850.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
VESTFOLD

Rita Gulliksen

670.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
VESTFOLD

Sturla Rising

835.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
VESTFOLD

Arne Herberg

1.157.839 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
VESTFOLD

Johnny Thorsen

577.400 kr.

Les mer

SYKEHUSET
TELEMARK HF

Ståle Langvik Christiansen

251.250 kr.

Les mer

SYKHEUSET
TELEMARK HF

Hans Evju

1.053.000 kr.

Les mer

HELSE
FONNA

Johannes Kolnes

1.028.352 kr.

Les mer

HELSE
SØR-ØST RHF

Bente H. Mejdell

960.000 kr.

Les mer

VESTRE
VIKEN HF

Erik Omland

2.175.000 kr.

Les mer

OSLO
UNI. SYKEHUS

Siri Hatlen

1.965.000 kr.

Les mer

OSLO
UNI. SYKEHUS

Jan Eirik Thoresen

2.300.000 kr.

Les mer

OSLO
UNI.SYKEHUS

Åge Danielsen

1.420.000 kr.

Les mer

HELSE
NORD

Marit Eskeland

995.000 kr.

Les mer

SJUKEHUSAPOTEKA
VEST

Johan F. Sandal

840.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Lars Erik Ivarsson

936.575 kr.

Les mer

OPPLAND
SENTRALS.HUS HF

Jørgen Tenningås

ca. 1.400.000 kr.

Les merDisse helsetoppene "sluttet" eller endret stilling, men beholdt lønn

HELSE
MIDT-NORGE

Paul Hellandsvik

1.650.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Marit Flåskjer

659.200 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Anne Lise Gamst

700.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Ulf Ljungblad

1.180.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Jens Henrik Lund

1.185.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Asbjorn Elgen

1.185.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Per Grunde Weydahl

1.205.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET I
ØSTFOLD

Jan Sverre Vamnes

1.100.000 kr.

Les mer

UNI. SYKEHUSET
I NORD-NORGE

Magne Johnsen

735.000 kr.

Les mer

UNI. SYKEHUSET
I NORD-NORGE

Knut Schroder

1.050.000 kr.

Les mer

UNI. SYKEHUSET
I NORD-NORGE

Bjørn Engum

1.378.347 kr.

Les mer

VESTRE
I VIKEN HF

Elisabeth Kaasa

1.200.000 kr.

Les mer

ST.OLAVS
HOSPITAL HF

Valborg Sund

UKJENT kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Roar Arntzen

1.380.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Svein Erik Gisvold

795.675 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Stein Jarle Sundmoen

860.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Helge Evensen

UKJENT kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Fredrik Sunde

723.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Gudmund Marhaug

900.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Ola Bergslien

973.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Helge Haarstad

1.091.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Hans Ole Siljehaug

1.353.294 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Anne Bjørg Nyseter

1.002.258 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Karin Isaksen Steen

878.878 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Stein Kaasa

1.500.000 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Gisle Meyer

1.007.858 kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Gunnar Bækken

UKJENT kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Ola Bergslien

UKJENT kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Rolf Windspoll

UKJENT kr.

Les mer

ST. OLAVS
HOSPITAL HF

Liv Sjøvoll

UKJENT kr.

Les mer

Helgelandssykehuset HF

Lars Inge Ingebrigtsen

544.000 kr.

Les mer

HELSE
FONNA HF

Kari Ugland

1.300.000 kr.

Les mer

NORLANDSSYKEHUSET HF

Eivind Solheim

920.000 kr.

Les mer

HELSE
NORD-TRØNDERLAG

Reidar Tessem

620.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET
SØRLANDET HF

Anders Wahlstedt

1.271.000 kr.

Les mer

SYKEHUSET
SØRLANDET HF

Pål Friis

1.070.000 kr.

Les mer